הלקוח:
קק"ל
האתגר:
פרוגרמה רעיונית לחידוש מתחם ג'וערה
מי לא מכיר את ג'וערה? חלקנו היינו בה בקורס פיקוד, אחרים בגדנ"ע, סבים וסבתות יספרו שכל שדרת המנהיגות של ישראל עברה שם. ואנחנו? לנו ניתן התפקיד הקטן להיות חלק באפיון הייעוד החדש של ג'וערה. החברים מקק"ל אתגרו אותנו: להקים לתחייה את ג'וערה ולהמציא מחדש את הפעילות במקום. שמנו לעצמנו למטרה לייצר פרויקט מחולל שינוי, בעל אימפקט וערך משמעותי לדור העתיד, ממש כמו שהייתה ג'וערה עד היום עבור מבקריה. האסטרטגיה מאחורינו, יש למה לצפות...

מרעיון לחוויה:
תהליך אפיון משמעותי מול קק"ל ומועצה אזורית מגידו במטרה להבין איך שומרים את ערכי ג'וערה ההיסטורית ויוצרים חוויה רלוונטית ומשמעותית לימינו.
PLACEMAKING
פיתוח חוויית מבקר
פרוגרמה ותכנון אסטרטגי